Certifikácia technológie

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme:

  • certifikácia strojov
  • kompletné poradenstvo
  • kontrola stavu Vašej technológie
  • vykonávame všetky potrebné činnosti k vydaniu bezpečnostného Certifikátu
  • zabezpečenie vydania Certifikátu
  • analýza rizík
  • realizácia opatrení v súlade s platnou legislatívou

 

Poskytujeme kompletné poradenstvo a vykonávame všetky potrebné činnosti

k vydaniu bezpečnostného Certifikátu v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020:2005. Vzhľadom na dlhú a úzku spoluprácu s TUV SUD SLOVAKIA a TECHNICKÁ INŠPEKCIA SR vieme skontrolovať stav Vašej technológie, navrhnúť čo najlepšie riešenia a následne zabezpečiť vydanie potrebného Certifikátu.

Analýza rizík

Vypracujeme Analýzu Rizík pre strojné zariadenia podľa STN EN ISO 12100-1 a posúdenie rizík podľa 14121-1. Vypracovanie analýzy rizík je dôležité pri posudzovaní bezpečnosti technologického zariadenia od TÜV SÜD SLOVAKIA alebo Technickou inšpekciu SR.

certifikacia-technologie