Divízia VÝROBNÉ A STROJNÉ SYSTÉMY

  • Riešenia pre zvýšenie produktivity a kvality - prípravky, pracoviská, linky, produkčné palety, automatizácia
  • Robotické pracoviská
  • Jednoúčelové stroje a zariadenia
  • Montážne a výrobne linky a pracoviska
  • Montážne a výrobné prípravky, manipulátori a  palety
  • Testovacie a meracie zariadenia a prípravky
  • Automatizácia vo výrobných a kontrolných procesoch
  • Vývoj a konštrukcia