Divízia NÁSTROJÁRSKA VÝROBA

  • Kusová a malosériová výroba presných dielov
  • Výroba konštrukčných celkov a špeciálneho náradia
  • Výroba meracích a montážnych prípravkov
  • Výroba nástrojov na spracovanie plechov
  • Výroba foriem pre lisovanie plastov
  • Vývoj a konštrukcia